2017 Uitgelicht

Inleiding

Met het jaarverslag wil de Hoge Raad publiekelijk verantwoording afleggen over de verrichte werkzaamheden en de middelen die daarvoor zijn ingezet. Het jaarverslag gaat ook over het parket van de procureur-generaal bij de Hoge Raad. Het jaarverslag gaat in op de ontwikkelingen in 2017. Deze vindt u onder meer in de rubriek ‘2017 Uitgelicht’. Ter illustratie worden per rechtsgebied enkele belangrijke zaken besproken waarin de Hoge Raad het afgelopen jaar uitspraak heeft gedaan. Ook wordt verslag gedaan van de externe en interne klachten en de cijfers over 2017.