Strafzaken

Inleiding en Cijfers

Het werkterrein van de strafkamer bestrijkt de gebieden materieel strafrecht, strafprocesrecht, bijzonder strafrecht, Europees recht (EU-recht en EVRM) en internationaal strafrecht. De strafkamer behandelt ook uitleveringszaken en herzieningszaken.

De totale instroom van strafzaken was in 2017 4785 (2016: 4997). De uitstroom uitspraken bedroeg in 2017 4557 (2016: 3786). Dat zijn dus 771 uitspraken meer. De uitstroom van de uitspraken in zaken met middelen was in 2017 2479 (2016: 2380). In 1147 zaken (2016: 963) werd een conclusie, een rechtsgeleerd advies, gemaakt door de advocaat-generaal.

Het totaal aantal inhoudelijk gemotiveerde uitspraken van de strafkamer is in 2017 toegenomen tot 692 (2016: 602). Dat is zo’n 28% van de zaken met middelen. Het totaal aantal zaken dat met art. 80a RO werd afgedaan bedroeg 1434 (2016: 1491); de afdoening met art. 81 RO vond in 353 zaken plaats (2016: 287). Meer uitleg over deze laatste twee afdoeningen in de strafsector vindt u in ‘2017 Uitgelicht’.

Van het totaal aantal uitspraken in 2017 (4557) werd in 592 zaken het cassatieberoep verworpen, 208 zaken vernietigd en verwezen (of teruggewezen) naar een hof of rechtbank en 144 zaken vernietigd en door de Hoge Raad zelf afgedaan. Die laatste categorie betreft vooral zaken waarin alleen de overschrijding van de redelijke termijn tot vernietiging leidt. Op het totaal van het aantal zaken met middelen (2479) is 14,1% vernietigd.

Zie ook: Cijfers en verantwoording