Parket bij de Hoge Raad

Inleiding

Er is een parket bij de Hoge Raad met aan het hoofd een procureur-generaal. Van het parket maken naast de procureur-generaal en de plaatsvervangend-procureur-generaal, advocaten-generaal deel uit. Het parket telde in 2017 gemiddeld 23 leden. Het parket is onafhankelijk en maakt geen deel uit van het Openbaar Ministerie. Het parket is onderverdeeld in drie secties: civiel, straf en belasting. De belangrijkste taak van het parket is het geven van rechtsgeleerde adviezen in zaken, zogenoemde conclusies, aan de Hoge Raad. Die worden door de leden van het parket in volstrekte onafhankelijkheid genomen. In totaal werden in 2017 1688 conclusies genomen: 424 in civiele zaken, 1147 in strafzaken en 117 in belastingzaken.

Daarnaast heeft de procureur-generaal nog een aantal bijzondere taken. Dit zijn onder meer:
Strafrechtelijke vervolging bewindspersonen of kamerleden
Cassatie in het belang der wet
Schorsing en ontslag van rechters
Aanwijzen ander gerecht
Herziening
Toezicht op het Openbaar Ministerie (OM)